4.2.16

PO SIKUR...?


të pëlqen të pikturosh kafshët, biri im,
por unë kam frikë nga vizatimet e tua
më shumë se nga ujku dhe ariu…
po sikur gjarpërit që krijove tani
t’i bësh padashje fytyrë njeriu?
(nga "Grimca Poetike",1996)
©Artan Gjyzel Hasani