2.2.16

PLASTIKE


ndoshta më mirë të isha baltë,
të më jepje formën që deshe ti,
sa herë të të thyesha ndër duar,
të më bëje si ç'doje përsëri...
©Artan Gjyzel Hasani