1.2.16

PARADOKSI I NJEREZVE TE LENDUAR


i vëmë zemrës gurë
dhe e bëjmë gurore
e më pas
tërë jetën me shpirt të dridhur
presim që aty të çelë diçka
një syth a filiz
qoftë edhe lulebore...

© Artan Gjyzel Hasani